Zdravniki

prof. dr. Pavle Košorok, dr. med., Specialist kirurg

Doc. dr Pavle Košorok, dr. med., specialist kirurgNa Medicinski fakulteti v Ljubljani, oddelek za splošno medicino, je diplomiral 5.2.1969. Nato so sledili podiplomski študij: magistrski študij 1975 – 1979, doktorska disertacija: 1992, specializacija iz splošne kirurgije: UKC Ljubljana, 1976. V času študija je opravil dve raziskovalni nalogi in dvakrat prejel Prešernovo nagrado za študente: Košorok P. Vpliv gvanidina na citopatogeni učinek in razmnoževanje poliovirusa tipa III – Saukett, v kulturi celic človeških embrionalnih ledvic. Med Razgl 1966; 5: 127-34 in Košorok P. Intracelularni razvoj virusa herpes simplexa v človeških embrionalnih ledvičnih celicah. Med Razgl 1967; 6(4):363-70.

Med študijem je bil štipendist Kidričevega sklada Univerze v Ljubljani za nadarjene študente. Staž je opravil v letu 1970 in bil nato ves čas do leta 1994 zaposlen v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani na Gastroenterološki kirurški kliniki, od tega 14 let na oddelku v Bolnici dr. Petra Držaja v Šiški. V bolnici je opravljal delo konzultanta za področje abdominalne kirurgije, proktologije in enterostomalne terapije.

V letih 1975 – 1979 je opravil magistersko raziskovalno nalogo z naslovom Vpliv infekcije na patologijo žolčnih potov in delo uspešno zagovarjal leta 1979. Leta 1987 je bila na Republiški raziskovalni skupnosti sprejeta raziskovalna tema s področja kirurgije in enterostomalne terapije: Razvoj zaklopke za nego izpeljanega črevesa (nosilec P. Košorok), ki je bila leta 1991 zaključena. Iz te naloge je bil na Zveznem zavodu za patente sprejet patent pod št. 1977/90. Ministrstvo za znanost in tehnologijo je leta 1991 odobrilo raziskovalno nalogo (aplikacija rezultatov živalskih poskusov pri bolnikih), ki je zaključena leta 1993 s poročilom Ministrstvu za znanost in tehnologijo. Tema te raziskave je bila leta 1989 sprejeta kot teza za doktorsko disertacijo, ki jo je uspešno zagovarjal v maju 1992. Raziskovalno delo je nadaljeval z novo aplikativno raziskavo: Uporaba analnega tubusa pri fekalni inkontinenci, ki jo je financiralo Ministrstvo za znanost. Rezultati raziskave so bili objavljeni v dveh mednarodnih revijah.

V letu 1988 je bil imenovan za mentorja funkcionalnega izobraževanja za višje medicinske sestre – enterostomalne terapevte. V koordinaciji s Svetovnim združenjem enterostomalnih terapevtov (WCET) je bila marca 1992 izobražena prva generacija enterostomalnih terapevtov. Njihovo znanje preverjeno odgovarja svetovnim normam WCET. V okviru tega funkcionalnega izobraževanja je redno predaval in napisal nekaj poglavij za interni priročnik (skripta). Tudi sedaj, ko dela samostojno, aktivno sodeluje s predavanji za enterostomalne terapevte in vodi vaje iz proktologije in enterostomalne terapije. Zadnje aktivno izobraževanje je bilo v okviru KC izpeljano v letu 2007.

Kot strokovni sodelavec sodeluje z društvom ILCO Slovenija, ki združuje bolnike z izpeljanim črevesom. Za njihove potrebe je leta 1993 napisal priročnik za rehabilitacijo in negovanje »Živeti sproščeno«, ki je bil v dopolnjeni obliki še večkrat ponatisnjen. Zadnja obsežna dopolnitev je bila natisnjena leta 2012.

Na povabilo prof. Milana Breberine iz Medicinske fakultete v Novem Sadu je leta 2002 prispeval več poglavij za samostojno knjigo, ki obravnava nego izpeljanega črevesa – STOME.

Aktivno sodeluje v mednarodnih združenjih, kjer je predstavnik Slovenije v Evropskem združenju za koloproktologijo, v Sloveniji aktivno sodeluje v sekciji za koloproktologijo v združenju za gastroeterologijo in hepatologijo. Dva mandata je bil predsednik mediteranskega združenja za koloproktologijo. Vključen je tudi v druge mednarodne povezave z namenom, da Slovenija aktivno sodeluje v svetovnem dogajanju, ki se tiče koloproktologije (ESCP, ISUCRS, ECTA).

Leta 1989 je bil prvič izvoljen v naziv asistenta za predmet kirurgija na Medicinski fakulteti v Ljubljani, februarja 1996 pa v naziv docenta (12.02.1996). Ponovno je bil izvoljen v isti naziv 17.12.2001 in nato še 17.03.2008. Kot docent je bil do sedaj mentor študentom medicine pri praktičnem delu in seminarskih nalogah.

Od leta 1994 vodi Medicinski center IATROS, ki je specializiran za splošno kirurgijo, proktologijo, enterostomalno terapijo in inkontinenco in ki ima licenco učne ustanove. Študentom 4. letnika medicine predava snov o proktologiji. Študenti 6. letnika medicine in absolventi opravljajo v naši ustanovi vaje iz proktologije. Zanje ima tudi predavanja o enterostomalni terapiji. Predavanja in vaje ima tudi za medicinske sestre enterostomalne terapevtke.

Redno sodeluje na podiplomskem tečaju iz patologije medeničnega dna in proktologije na Univerzi v Kairu s predavanji in demonstracijskimi operacijami.

Strokovno izpopolnjevanje iz kolorektalne kirurgije in vagotomije 1977 je opravljal na podiplomskem tečaju koloproktologije, St.Mark’s Hospital London, General Infirmary Leeds England prof Goligher, Royal Infirmary Bristol – prof. Johnston, British Scholarship Trust for Yugoslavs 1977, Guy’s Hospital London – abdominalna kirurgija.

Izpopolnjeval se je iz kolorektalne kirurgije leta 1977 v St. Mark`s hospital v Londonu, leta 1980 v Cleveland Clinic foundation v Ohio, USA pri prof. V Faziu ter leta 1980 v Lahey Clinic v Bostonu, USA pri prof. Cormanu in prof. Veidenheimerju.

Iz kolorektalne kirurgije in enterostomalne terapije se je izpopolnjeval v Cleveland Clinic Foundation Ohio USA leta 1990 ter opravil tečaj enterostomalne terapije z diplomo pri prof. V. Faziu in Joan van Nielu.

Od leta 1980 je član Svetovnega združenja enterostomalnih terapevtov, v letih 1982-84 je bil član izobraževalnega odbora Svetovnega združenja. Imenovan je za dopisnega člana Italijanske akademije za koloproktologijo. Od leta 1996 je član Svetovnega združenja univerzitetnih kolorektalnih kirurgov (International Society of University colon & rectal surgeons – ISUSRS ). Je tudi član domačih združenj v Sloveniji: SZD: Združenje za gastroenterologijo in hepatologijo, Združenje enterostomalnih terapevtov, Kirurška sekcija slovenskega zdravniškega društva. Je častni član društva ILCO Slovenija in Jugoslovanskega združenja za koloproktologijo. Leta 2000 je bil imenovan za člana Kolegija za kirurgijo pri Zdravniški zbornici Slovenije, je ustanovni član M.S.C.P. – Mediterranean Society of Coloproctology, bil je predsednik tega združenja v dveh zaporednih mandatih (2004, 2005), je član ESCP – European Society of Coloproctology, član upravnega odbora v združenju ECTA – Eurasian Colorectal Technologies Association (board of trustees – predstavnik za Evropo) in član Evropskega herniološkega združenja (European Hernia Society) ter članEuropean Society of Surgical Oncology.

Prim. Valentin Sojar, dr. med, MBA, Specialist splošne kirugije, FEBS, Svetnik

dr-sojarPrimarij Valentin Sojar je s prihodom v MC Iatros svojo strokovno pot, ob obladovanju osnovnih koloproktoloških bolezni, začrtal v smeri obvladovanja zahtevnejših koloproktoloških bolezni. V sodelovanju z nekaterimi zavodi (Onkološki inštitut, SB Izola) je v MC Iatros pričel s sistematičnim pristopom k obvladovanju rakave bolezni debelega črevesa in danke ter tudi raka zadnjika.

Skupno s sodelavci nadaljuje razvoj obravnave bolnikov z inkontinenco in oslabelostjo medeničnega dna. Posebej skrbno se posveča obravnavi bolnic z obporodno poškodbo medeničnega dna. V ta namen se je prim. Sojar udeležil strokovnih izpopolnjevanj v tujini, v Ženevi pri prof. Brunu Rochu in dr. Karlu Skali, v  Budimpešti pri dr. Evi Csatar in v Rimu pri prof. Carlu Rattu. Prav tako se je udeležil pomembnih mednarodnih srečanj v Milanu, Beogradu in Budimpešti. Prim. Sojar ima bogate izkušnje s področja napredne minimalno invazivne kirurgije, ki je danes standard operativnih posegov na debelem črevesu in danki ter pri zdravljenju bolezni medeničnega dna in obporodnih poškodb.

Posebno pozornost prim. Sojar namenja tudi razvoju novih diagnostičnih metod v koloproktologiji. Predvsem je potrebno izpostaviti endoanalni UZ in UZ preiskava presredka. Preiskavi pomembno prispevata k izboljšanju načrtovanja kirurške terapije npr. analnih fistul in patologije mišic medeničnega dna. Skupaj s sodelavci in napredno diagnostično tehnologijo anoskopije z visoko ločljivostjo se razvija tudi zdravljenje predrakavih sprememb kot posledica HPV virusnih okužb ter bolnikov s HIV.

Medicinsko fakulteto je zaključil leta 1988 v Ljubljani in nato stažiral do oktobra 1989, ko je opravil strokovni izpit. Prva zaposlitev je bila v ZD Ljubljana v enoti SNMP in v ambulanti splošne medicine. Po odobreni specializaciji iz splošne kirurgije leta 1990 se je zaposlil v UKC Ljubljana. Specialistični izpit je opravil aprila 1995 in se nato zaposlil na Kliničnem oddelku za abdominalno kirurgijo, UKC Ljubljana, ki ga je takrat vodil prof. V. Pegan. Že v času specializacije je sodeloval pri nekaterih projektih in objavil znanstvene prispevke s področja kirurgije jeter, trebušne slinavke in žolčnih poti pod mentorstvom prof. E. Gadžijeva. Kmalu po zaključeni specializacij je končal tudi študij menedžmenta v poslovni šoli IEDC Bled pod mentorstvom dr. Danice Purg in pridobil naziv MBA. V letu 2009 je pridobil naziv FEBS (Fellow European Board of Surgery, UEMS), v letu 2013 je bil imenovan v naziv Svetnik, ki ga podeljuje Minister za zdravje. Leta 2016 je bil s strani Ministrstva za zdravje imenovan v naziv Primarij zaradi dosežkov na strokovnem, pedagoškem, organizacijskem in širšem družbenem področju.

Kot specialist se je v letih 1999 in 2000 izpopolnjeval v San Franciscu, ZDA in v Londonu, Velika Britanija predvsem z namenom razvoja programa presaditev organov, predvsem jeter. Bil je eden od vodilih sodelavcev zavoda Slovenija transplant in dolgoletni vodja dejavnosti presaditev organov v UKC Ljubljana. Pomembno je pripomogel k temu, da je dejavnost presaditve organov mednarodno primerljiva. Sodeloval je v številnih mednarodnih strokovnih in organizacijskih združenjih in telesih. Več let je bil član upravnega odbora Fondacije Eurotransplant. Prav tako je bil ustanovni član in član upravnega odbora Oddelka za transplantacijo pri Evropskem združenju specialistov (UEMS).

Prim. Sojar je tudi dejaven član Zdravniške zbornice Slovenije in je bil v letih 2012-2016 tudi njen podpredsednik. Aktivno je vključen v organizacijske, strokovne in druge razsežnosti tako zdravniškega poklica, kot tudi zdravstvenega sistema v Republiki Sloveniji. Bil je član številnih delovnih skupin tako Ministrstva za zdravje, UKC Ljubljana in Zdravniške zbornice.

Ves čas deluje kot mentor specializantom kirurgije, je aktiven pri organizaciji in udeležbi na domačih in mednarodnih strokovnih srečanjih ter je avtor in soavtor številnih strokovnih prispevkov, ki jih najdemo v COBISS. Sodeloval je v številnih intervjujih na TV, radiu in v tiskanih medijih.

Primarij Valentin Sojar je kot kirurg skupaj s sodelavci uvedel, prenesel in izvedel številne novosti in izboljšave nekaterih operativnih posegov in sodeloval pri organizaciji novih dejavnosti predvsem s področja presaditve organov in tudi tkiv. Čeprav je bilo težišče kirurškega dela s področja transplantacije in HPB kirurgije, je prim. Sojar aktivno opravljal praktično vse vrste operativnih posegov v abdominalni kirurgiji, predvsem pa je uspešno izvajal minimalno invazivne posege na debelem črevesu, želodcu in ostalih organih. Prav področje napredne, kompleksne minimalno invazivne kirurgije je bila eno do njegovih glavnih usmeritev.

Primarij V. Sojar od januarja 2017 vodi MC Iatros kot strokovni in poslovni direktor.

Vlasta Gregorc Novšak, dr. med., Specialistka kirurginja

Vlasta Gregorc NovšakMedicinsko fakulteto v Ljubljani je končala leta 1979. Nato je tri leta delala v splošni ambulanti Zdravstvenega doma Trebnje v enoti Mirna. Nadaljevala je delo kot specializantka kirurgije v Kliničnem centru v Ljubljani, kjer se je spoznala tudi z delom proktologije v Bolnici Petra Držaja. Znanje, ki ga je pridobila v tem času pri takratnem vodju oddelka, pokojnem dr. Tinetu Velikonji, je koristno uporabila pri delu v ambulanti za kirurške infekcije. Po specialističnem izpitu leta 1993 je bila zaposlena kot specialistka splošne kirurgije na Kliničnem oddelku za kirurške infekcije v Kliničnem centru Ljubljana. Leta 2005 je pričela z delom v Medicinskem centru IATROS kot kirurginja, subspecializirana za proktologijo. Še vedno opravlja tudi manjše operativne posege v sklopu splošne kirurgije.

Tatjana Gelebeševa Mateska, dr. med., Specialistka kirurginja

Rodila se je v Makedoniji,  maturirala na Medicinski šoli v Bitoli leta 1997, diplomirala na Medicinski fakulteti v Plovdivu, Bolgarija leta 2003. Med študijem je bila na številnih izobraževanjih in izmenjavah na kirurških oddelkih,  leta 2001 v Nišu, Srbija; 2002 KBC Rebro, Zagreb, Hrvaška; leta 2003 MU La Paz, Madrid, Španija; Leta 2004 Wroclaw, Poljska in leta 2005 MU Ain Shams Kairo, Egipt. Specializacijo iz abdominalne kirurgije je opravila leta 2015 v Sloveniji. Trenutno je v tretjem letniku podiplomskega študija doktorskega programa na MF v Ljubljani. V MC IATROS je zaposlena od oktobra 2015.

 

Vesna Manfreda Rak, dr. med., Specialistka kirurginja

Vesna Manfreda Rak, dr. med., specialistka kirurginjaRodila se je v Ljubljani. Osnovno šolo in gimnazijo je obiskovala v Mariboru, kjer je junija leta 1966 opravila zaključni izpit na Prvi gimnaziji. Nato se je vpisala na Medicinsko fakulteto v Ljubljani. Po diplomi 28.12.1972, opravljenem pripravništvu in strokovnem izpitu se je 25.3.1974 zaposlila kot splošni zdravnik v Zdravstvenem domu Jesenice. Od 3.8.1975 naprej in do upokojitve je bila zaposlena na Kirurški kliniki v Kliničnem centru v Ljubljani, kjer je specializacijo iz splošne kirurgije zaključila s specialističnim izpitom 11.9.1980 in s tem pridobila naziv specialist slpošne kirurgije. Kasneje je licenco za delo na področju kirurgije redno podaljševala na osnovi izpolnjevanja predpisanih pogojev. V Medicinskem centru IATROS sodeluje od leta 2004 naprej.

Matej Dolenc, dr.med., Specialist kirurg

matej dolenc, dr. med.V šolskem letu 1981/82 je imel priložnost postati prva generacija usmerjenega izobraževanja Zdravstvene šole na Jesenicah. V letu 1986/87 je po opravljenih sprejemnih izpitih postal študent na Medicinski fakulteti – smer medicina. S pripravništvom je pričel v Osnovnem zdravstvu Gorenjske januarja 1993. Po opravljenem strokovnem izpitu 24. januarja 1994 je pričel s sekundarijatom, ki pa ga je prekinil pomladi 1994, ko so mu v SB Jesenice ponudili specializacijo iz splošne kirurgije. Specialistični izpit je opravil 6. aprila 1999. Med specializacijo je opravil eno semestrsko podiplomsko izobraževanje iz hospitalne higiene. Aktivno je sodeloval v državni komisiji za preprečevanje bolnišničnih okužb. Je vabljeni predavatelj na podiplomskem izobraževanju iz bolnišnične higiene, ki ga vsako leto prireja Inštitut za mikrobiologijo v Ljubljani. Več let je vršil dolžnosti vodje abdominalne dejavnosti kirurškega oddelka SB Jesenice. En mandat je bil tudi asistent kirurgije na Medicinski fakulteti Ljubljana. V IATROS Medicinskem centru dela kot honorarni sodelavec od leta 2009.

Stojan Škapin, dr. med., Specialist kirurg

 

Tomaž Jakomin, dr. med., Specialist abdominalni kirurg

 

Zoran Georgiev, dr. med.

Rodil se je v Ljubljani, maturiral na Medicinski šoli v Nišu in diplomiral na Medicinski fakulteti Univerze v Nišu, Srbija. Po opravljenem pripravništvu in strokovnem izpitu se je zaposlil v Medicinskem centru IATROS, kjer dela od leta 2013. Proktologija je področje, ki ga zelo zanima in o njem poglobljeno zbira teoretično znanje. Praktične izkušnje, ki jih pridobiva kot mladi zdravnik, bi rad nadgradil kot specialist kirurg, proktolog. Zanimivih in vrednih izpopolnjevanja se mu zdi več področij: karcinom anorektuma, abscesi in fistule anorektalnega predela in ostala patologija medeničnega dna.

Vlasta Rebec Pavlič, dr. med., spec. anesteziol. in reanimat.

 

Mojca Gašperin, dr. med., spec. anesteziol. in reanimat.

 

Prim. mag. Ksenija Mahkovic Hergouth, dr. med., spec. anesteziol. in reanimat.

 

Primož Jovan, dr. med., Specialist internist

Rojen leta 1961 je po končani Medicinski fakulteti v Ljubljani od 90-tih let zaposlen kot internist gastroenterolog v Splošni bolnišnici Jesenice, kjer opravlja gastroskopije, kolonoskopije, ERCP preiskave, PEG dilatacije gornjih in spodnjih prebavil ter endoskopske mukozne disekcije. Letno opravi približno 1700 kolonoskopij, 800 gastroskopij, 200 ERCP-jev in 50 PEG dilatacij. Zadnjih 6 let redno sodeluje z Medicinskim centrom IATROS, kjer opravlja diagnostične in terapevtske kolonoskopije, tako v rednem kot v SVIT programu.

Blaž Berger, dr.med., Specialist internist

Blaž Berger, rojen 1969, je specialist interne medicine od leta 2003 in specialist gastroenterologije. Redno je zaposlen v Splošni bolnišnici Izola na oddelku za interno medicino, kjer se največ ukvarja z boleznimi prebavil, trenutno pa opravlja tudi funkcijo predstojnika oddelka. Z Medicinskim centrom Iatros sodeluje že od leta 2008, izvaja kolonoskopije in odstranjuje predrakave spremembe črevesa (polipe). Že od začetka sodeluje tudi v Programu presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki (Svit). Naredi po več kot 600 kolonoskopij na leto. Svoje delo opravlja strokovno, prijazen odnos do bolnika in bogate izkušnje pa pomagajo, da je preiskava za bolnika čim manj neprijetna.

 

Andrej Gruden, dr. med., Specialist internist

 

Marija Gačić Štotl, dr. med.

Marija Gačić, dr. med.Diplomirala je na Medicinski fakulteti v Ljubljani leta 2011. Takrat je bila zaposlena kot sobni zdravnik v Medicinskem centru IATROS. Izredno veliko zanimanje za proktologijo in kirurgijo se je pričelo na njenem potovanju po Etiopiji in obisku Bolnišnice Fistula (prof. Habtemariam Tekle). Najbolj jo zanima področje medeničnega dna, zaradi česar se tudi izobražuje na področju 3D endoanalnega ultrazvoka (prof. Marianne Sondergaard Starck, Malmö, Švedska, prof. G. A. Santoro, Treviso, Italija). Na področju proktologije pridobiva izkušnje v Medicinskem centru IATROS, pri dr. Evi Csatar (proktološki center Gastromed, Budimpešta). Kirurške kongrese obiskuje in se jih udeležuje tudi aktivno.

 

Matic Bunič, dr. med.

Diplomiral je na Medicinski fakulteti v Ljubljani leta 2015. V  Medicinskem centru IATROS je pričel pridobivati izkušnje že tekom študija. Po opravljenem pripravništvu se je v našem centru zaposlil kot sobni zdravnik. Dodatna znaja s področja koloproktologije je pridobival tudi v bolnišnici St. Mark’s Hospital, London ter v kliniki Charité, Berlin. Trenutno se izobražuje po programu specializacije iz splošne kirurgije, ob tem pa nadaljuje sodelovanje z MC Iatros.