Vizija in poslanstvo

POSLANSTVO

Poslanstvo MC IATROS je nuditi visoko strokovno, učinkovito in varno pomoč  koloproktološkim bolnikom v sodobno opremljenih ambulantnih prostorih, ob sodelovanju vrhunskih specialistov. Osredotočeni smo na potrebe pacienta. Naše bolnike zdravimo zaupno in prijazno ter skrbimo, da bi s posegi, ki so nujni, čim prej omogočili ozdravitev in ponovno vključevanje v kvalitetno življenje in delo.

Smo družbeno odgovorna organizacija, vpeta v sistem javnega zdravstva in skrbimo za razvoj stroke. Za doseganje večje uspešnosti zdravljenja naših pacientov učinkovito sodelujemo s številnimi zdravstvenimi organizacijami, Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Ministrstvom za zdravje RS, Zdravniško zbornico Slovenije, Medicinsko fakulteto in Zdravstveno fakulteto Univerze v Ljubljani ter drugimi izobraževalnimi ustanovami in ostalimi deležniki.

 

VIZIJA

Vizija MC IATROS je nuditi celostno oskrbo in podporo koloproktološkemu bolniku na enem mestu, v medicinsko vrhunsko opremljenih prostorih in ob sodelovanju  vrhunsko usposobljenih zdravnikov specialistov, medicinskih sester in tehnikov ter drugega osebja.

Skrbimo za stalno uvajanje novih diagnostičnih postopkov in znanstvenih dognanj v procese zdravljenja in združujemo dostopnost diagnostičnih postopkov in zdravljenja koloproktoloških obolenj.

IATROS MC je akreditirana ustanova Zdravniške zbornice Slovenije za izobraževanje specializantov s področja kirugije in želimo  aktivno sodelovati pri izobraževanju mladih zdravnikov. Smo učna baza Medicinske in Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani in nameravamo svoje znanje in izkušnje tudi v bodoče deliti s študenti in delavci MF UL, tako na področju pedagoškega, kot znanstvenoraziskovalnega dela. V čast si štejemo, da smo že od leta 2003 priznani kot učna ustanova Mediteranskega združenja za koloproktologijo. Prizadevali si bomo ta položaj opravičiti tudi v bodoče. Ker koloproktologija v naši strokovni sredini še ni prepoznana kot celovita stroka, želimo skrbeti za njen razvoj in prepoznavnost. Vzgajamo študente in mlade zdravnike ,da bi prepoznavali pomen celostne obravnave pacienta, zato aktivno spremljamo strokovni in tehnološki razvoj v mednarodnem prostoru in skušamo biti prvi pri uvajanju novosti pri nas.

Sodelujemo pri vzgoji medicinskih sester za profil enterostomalnega terapevta, ter pri vzogji stomistov-prostovoljcev.

Svoje znanje posredujemo in razvijamo na nacionalnih in mednarodnih kongresih, seminarjih in  delavnicah. Z aktivnim sodelovanjem v interdisciplinarnih znanstvenoraziskovalnih projektih, želimo prispevati tudi širše k boljšemu razumevanju patologije in razvoju tehnik zdravljenja na področju koloproktologije kot samostojne kirurške dejavnosti.

 

TEMELJNE VREDNOTE

  • osredotočenost na bolnika
  • visoka strokovnost storitev
  • varnost bolnika in zaposlenih
  • zaupnost
  • enakopravnost pacientov
  • prijazno delovno okolje
  • odgovornost
  • spoštljivost