Medicinski center Iatros

Anketa o zadovoljstvu pacientov

  • Vsi anketirani pacienti se strinjajo, da so naši prostori dovolj čisti.

(Anketa o zadovoljstvu pacientov z obravnavno v dnevni bolnici, 2018, N=295)

 

  • Vsi anketirani bolniki menijo, da je imela anesteziološka ekipa do njih spoštljiv in odprt odnos.

(Anketa o zadovoljstvu z anesteziološko oskrbo, 2018, N=229)

 

  • Kar 97% pacientov trdi, da so naši zdravniki zelo dobro in natančno razložili njihovo bolezen in potek zdravljenja.

(Anketa o zadovoljstvu pacientov z obravnavno v dnevni bolnici, 2018, N=295)

 

  • Od vseh anketiranih bolnikov, ki so bili pri nas operirani, bi jih kar 97% ponovno izbralo enako obliko anestezije.

(Anketa o zadovoljstvu z anesteziološko oskrbo, 2018, N=229)

 

  • Da spoštujemo njihovo zasebnost meni 96% naših bolnikov.

(Anketa o zadovoljstvu pacientov s specialistično obravnavo, 2018, N=173)

 

  • V 95% so anketirani pacienti zelo zadovoljni s postopkom naročanja.

(Anketa o zadovoljstvu pacientov s specialistično obravnavo, 2018, N=173)

 

  • 86% bolnikov ocenjuje zaposlene kot zelo prijazne.

(Anketa o zadovoljstvu pacientov s specialistično obravnavo, 2018, N=173)

 

  • Kar 85% bolnikov v našem centru čaka na sprejem na operacijo manj kot eno uro.

(Anketa o zadovoljstvu pacientov z obravnavno v dnevni bolnici, 2018, N=295)

 

  • Z zdravstveno obravnavo je zelo zadovoljnih 77% ljudi, medtem ko jih je 22% takih, ki so zadovoljni.

(Anketa o zadovoljstvu pacientov s specialistično obravnavo, 2018, N=173)

 

  • V 68% primerih so bolniki v povprečju na vstop v ambulanto čakali do 30 minut.

(Anketa o zadovoljstvu pacientov s specialistično obravnavo, 2018, N=173)