Medicinski center Iatros

Strokovni sodelavci

Magda Pibernik, glavna sestra

Ana Boštjančič, vodja tajništva

Administracija

Vodja administracije: Veronika Tavčar

Administratorke: Darja Zavašnik, Maša Urbas, Brigita Slatner, Lucija Čekada Buček, Ljubica Rožič, Lea Žlajpah, Špela Kos, Erna Mušedinović, Polona Sojar Čučnik, Ana Mari Zobić, Urška Pasar, Ksenija Pogačnik

Ambulanta

Vodja ambulante: Petra Ruter

Ambulantne sestre: Barbara Denk, Špela Zavodnik, Jožica Tavčar, Monika Rebolj, Sara Krmec, Nastja Jakič, Najda Ivanuša

Operacijski blok

Vodja operacijskega bloka: Zorana Stare

Daniela Dočinski, Matej Celestina

Dnevna bolnišnica

Vodja dnevne bolnišnice: Nika Zaletelj

Marjetka Madon, Tanja Štefanič, Jasna Hahn

Bolničarka: Potočnik Petra

Endoskopija

Vodja endoskopije: Nataša Bajt Kastelic

Manica Jorgačevski, Renata Koser, Ana Stapić

Skrb za red in čistočo

Dorica Osredkar, Vida Karničar, Marija Ravnikar, Gabriela Mohini Buchegger

Spletna stran uporablja piškotke.
Dovoli
Zavrni