Medicinski center Iatros

Strokovni sodelavci

Gašper Sojar, poslovni direktor

Nataša Bajt Kastelic, glavna sestra

Ana Boštjančič, vodja tajništva

Administracija

Vodja administracije: Veronika Tavčar

Administratorke: Darja Zavašnik Miličič, Lucija Čekada Buček, Lea Žlajpah, Špela Kos, Erna Mušedinović, Polona Sojar Čučnik, Urška Pasar, Aida Vučkić, Ksenija Pogačnik

 

Služba za naročanje

Magda Pibernik, Brigita Slatner, Ljubica Rožič, Jožica Tavčar

Ambulanta

Vodja ambulante: Petra Ruter

Ambulantne sestre: Barbara Denk, Špela Zavodnik, Monika Rebolj, Sara Krmec, Nastja Jakič, Tjaša Knafelc

Operacijski blok

Vodja operacijskega bloka: Zorana Stare

Daniela Dočinski, Matej Celestina

Dnevna bolnišnica

Vodja dnevne bolnišnice: Nika Zaletelj

Marjetka Madon, Tanja Štefanič, Jasna Hahn

Bolničarka: Potočnik Petra

Endoskopija

Vodja endoskopije: Nataša Bajt Kastelic

Manica Jorgačevski, Renata Koser, Ana Stapić

Skrb za red in čistočo

Dorica Osredkar, Vida Karničar, Marija Ravnikar, Gabriela Mohini Buchegger