Medicinski center Iatros

Strokovni sodelavci

Gašper Sojar, poslovni direktor

Nataša Bajt Kastelic, glavna sestra

Ana Boštjančič, vodja tajništva

Administracija

Vodja: Veronika Tavčar

Administratorke: Darja Zavašnik Miličič, Lucija Čekada Buček, Lea Žlajpah, Špela Kos, Erna Mušedinović, Polona Sojar Čučnik, Urška Pasar, Aida Vučkić, Damjan Javornik, Kim Tavčar, Ksenija Pogačnik

 

Služba za naročanje

Vodja: Brigita Slatner

Ljubica Rožič, Jožica Tavčar, Magda Pibernik, Katarina Bežanović

Ambulanta

Vodja: Špela Zavodnik

Ambulantne sestre: Petra Ruter, Barbara Denk, Monika Rebolj, Sara Krmec, Tjaša Knafelc, Katja Gerbic

Operacijski blok

Vodja: Zorana Stare

Daniela Dočinski, Matej Celestina

Dnevna bolnišnica

Vodja: Nika Zaletelj

Marjetka Madon, Tanja Štefanič, Jasna Hahn

Bolničarka: Potočnik Petra

Endoskopija

Vodja: Nataša Bajt Kastelic

Manica Jorgačevski, Renata Koser, Ana Stapić, Nastja Jakič

Skrb za red in čistočo

Dorica Osredkar, Vida Karničar, Marija Ravnikar, Gabriela Mohini Buchegger