Medicinski center Iatros

Poslanstvo in vizija

Poslanstvo

Medicinski center Iatros ponuja celostno oskrbo in podporo koloproktološkemu bolniku na enem mestu, v medicinsko vrhunsko opremljenih prostorih in ob sodelovanju vrhunsko usposobljenih zdravnikov specialistov, medicinskih sester in tehnikov ter drugega osebja. Osredotočeni smo na potrebe pacienta. Naše bolnike zdravimo zaupno in prijazno. Skrbimo, da bi s posegi, ki so nujni, čim prej omogočili ozdravitev in ponovno vključevanje v kvalitetno življenje in delo.

Smo družbeno odgovorna organizacija, vpeta v sistem javnega zdravstva. Skrbimo za razvoj stroke. Za doseganje večje uspešnosti zdravljenja naših pacientov učinkovito sodelujemo s številnimi zdravstvenimi organizacijami: Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Ministrstvom za zdravje RS, Zdravniško zbornico Slovenije, Medicinsko fakulteto in Zdravstveno fakulteto Univerze v Ljubljani ter ostalimi izobraževalnimi ustanovami in drugimi.

Vizija

Vizija MC IATROS je nuditi celostno oskrbo in podporo koloproktološkemu bolniku na enem mestu, v medicinsko vrhunsko opremljenih prostorih in ob sodelovanju vrhunsko usposobljenih zdravnikov specialistov, medicinskih sester in tehnikov ter drugega osebja.

Skrbimo za stalno uvajanje novih diagnostičnih postopkov in znanstvenih dognanj v procese zdravljenja in združujemo dostopnost diagnostičnih postopkov in zdravljenja koloproktoloških obolenj.

IATROS MC je akreditirana ustanova Zdravniške zbornice Slovenije za izobraževanje specializantov s področja kirugije in želimo aktivno sodelovati pri izobraževanju mladih zdravnikov. Smo učna baza Medicinske in Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani in nameravamo svoje znanje in izkušnje tudi v bodoče deliti s študenti in delavci MF UL, tako na področju pedagoškega, kot znanstvenoraziskovalnega dela. V čast si štejemo, da smo že od leta 2003 priznani kot učna ustanova Mediteranskega združenja za koloproktologijo. Prizadevali si bomo ta položaj opravičiti tudi v bodoče. Ker koloproktologija v naši strokovni sredini še ni prepoznana kot celovita stroka, želimo skrbeti za njen razvoj in prepoznavnost. Vzgajamo študente in mlade zdravnike, da bi prepoznavali pomen celostne obravnave pacienta. Zato aktivno spremljamo strokovni in tehnološki razvoj v mednarodnem prostoru in skušamo biti prvi pri uvajanju novosti pri nas.

Sodelujemo pri vzgoji medicinskih sester za profil enterostomalnega terapevta, ter pri vzogji stomistov-prostovoljcev.

Svoje znanje posredujemo in razvijamo na nacionalnih in mednarodnih kongresih, seminarjih in delavnicah. Z aktivnim sodelovanjem v interdisciplinarnih znanstvenoraziskovalnih projektih, želimo prispevati tudi širše k boljšemu razumevanju patologije in razvoju tehnik zdravljenja na področju koloproktologije kot samostojne kirurške dejavnosti.

Temeljne vrednote

  • osredotočenost na bolnika
  • visoka strokovnost storitev
  • varnost bolnika in zaposlenih
  • zaupnost
  • enakopravnost pacientov
  • prijazno delovno okolje
  • odgovornost
  • spoštljivost
Spletna stran uporablja piškotke.
Dovoli
Zavrni