Medicinski center Iatros

Ambulanta za oskrbo stome

Ambulanta za enterostomalno terapijo s posvetovalnico je namenjena osebam, ki jim je bila operativno narejena izločevalna stoma (ileostoma, kolostoma, urostoma). Ambulanto za oskrbo stome vodi enterostomalna terapevtka v sodelovanju s kirurgi. Ambulanta je namenjena potrebam pacientov po specifični in kakovostni zdravstveni negi, ki omogoča optimalno rehabilitacijo.

V okviru ambulante za enterostomalno terapijo so pacienti obravnavani pred kirurškim posegom in po njem. Seznanimo jih o tem, kako živeti s stomo, o negi stome ter jih seznanimo s potrebnimi pripomočki. Predvsem se posvečamo reševanju specifičnih situacij in težav posameznega bolnika.