Medicinski center Iatros

Zdravniki

prof. dr. Pavle Košorok
dr. med., Specialist kirurg
prim. Valentin Sojar
dr. med, specialist splošne kirurgije, MBA, FEBS, svetnik
Vlasta Gregorc Novšak
dr. med., specialistka kirurginja
Tatjana Gelebeševa Mateska
dr. med., specialistka kirurginja
Stojan Škapin
dr. med., specialist kirurg
Vesna Manfreda Rak
dr. med., specialistka kirurginja
Matej Dolenc
dr. med., specialist kirurg
Tomaž Jakomin
dr. med., specialist abdominalni kirurg
Vlasta Rebec Pavlič
dr. med., specialistka anesteziologije in reanimatologije
zdravniki_alt
Muhamed Ikanovič
dr. med., specialist splošne kirugije
dr. Danijela Semenič
dr.med., specialistka splošne kirugije
Mojca Gašperin
dr. med., specialistka anesteziologije in reanimatologije
asist. mag. Ksenija Mahkovic Hergouth
dr. med., specialistka anesteziologije in reanimatologije
prof. dr. Ivan Ferkolj
dr. med., specialist internist
Primož Jovan
dr. med., specialist internist
Blaž Berger
dr. med., specialist internist
Andrej Gruden
dr. med., specialist internist
prim. Matjaž Koželj
dr.med., specialist internist
zdravniki_alt
asist. Simon Hawlina
dr. med., specialist urologije
zdravniki_alt
Marija Gačić Štotl
dr. med., specializantka splošne kirurgije
Zoran Georgiev
dr. med., specializant splošne kirurgije
Matic Bunič
dr. med., specializant splošne kirurgije
Nina Sojar Košorok
dr. med., specializantka splošne kirurgije
Marinka Cimerman
univ. dipl. fizioterapevtka

prof. dr. Pavle Košorok

Ustanovitelj in dogoletni direktor MC Iatros

Strokovna področja: Splošna proktologija, fistule, medenična bolečina, enterostomalna terapija, bolezni medeničnega dna, inkontinenca, splošna kirurgija.

Na Medicinski fakulteti v Ljubljani je diplomiral leta 1969. Specializacijo iz splošne kirurgije je zaključil v UKC Ljubljana l. 1976. Magistriral je leta 1979 in doktoriral leta 1992.

Staž je opravil v letu 1970 in bil nato ves čas do leta 1994 zaposlen v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani na Gastroenterološki kirurški kliniki, od tega 14 let na oddelku v Bolnici dr. Petra Držaja v Šiški. Tam je opravljal delo konzultanta za področje abdominalne kirurgije, proktologije in enterostomalne terapije. V letu 1988 je bil imenovan za mentorja za enterostomalne terapevte.

V Sloveniji aktivno sodeluje v sekciji za koloproktologijo v Združenju za gastroeterologijo in hepatologijo. Kot predstavnik Slovenije je aktivno sodeloval v Evropskem združenju za koloproktologijo, Dva mandata je bil predsednik Mediteranskega združenja za koloproktologijo. Vključen je bil tudi v druge mednarodne povezave z namenom, da Slovenija aktivno sodeluje v svetovnem dogajanju, ki se tiče koloproktologije (ESCP, ISUCRS, ECTA).

Leta 1989 je bil prvič izvoljen v naziv asistenta pri predmetu kirurgija na Medicinski fakulteti v Ljubljani, 1996 v naziv docenta in nazadnje v izrednega profesorja. V Medicinskem centru Iatros in na Medicinski fakulteti so se tako po njegovi zaslugi in ob pomoči sodelavcev s proktologijo srečale mnoge generacije medicincev.

Od leta 1994 vodi Medicinski center Iatros, ki je specializiran za zdravljenje na področju proktologije, splošne kirurgije, enterostomalne terapije in inkontinence ter ima tudi licenco učne ustanove.

prim. Valentin Sojar

Strokovna področja: 3D UZ, inkontinenca, oslabelost medeničnega dna (prolaps), fistule, medenična bolečina, poporodne poškodbe presredka, kirurgija rakavih bolezni debelega črevesa in danke ter raka zadnjika, splošna proktologija, splošna kirurgija.

Medicinsko fakulteto je zaključil leta 1988 v Ljubljani. Specialistični izpit iz kirurgije je opravil aprila 1995. Delal je na Kliničnem oddelku za abdominalno kirurgijo, UKC Ljubljana. Kmalu po zaključeni specializaciji je končal tudi študij menedžmenta v poslovni šoli IEDC Bled in pridobil naziv MBA. V letu 2009 je pridobil naziv FEBS (Fellow European Board of Surgery, UEMS). V letu 2013 je bil imenovan v naziv svétnik, ki ga podeljuje Minister za zdravje. Leta 2016 je bil s strani Ministrstva za zdravje imenovan v naziv primarij zaradi dosežkov na strokovnem, pedagoškem, organizacijskem in širšem družbenem področju. Prim. Sojar je tudi dejaven član Zdravniške zbornice Slovenije in je bil v letih 2012-2016 njen podpredsednik.

Primarij Sojar od januarja 2017 vodi MC Iatros kot strokovni in poslovni direktor. S prihodom v MC Iatros je svojo strokovno pot povsem posvetil obvladovanja zahtevnejših koloproktoloških bolezni. V sodelovanju z nekaterimi zavodi (Onkološki inštitut, SB Izola) je v MC Iatros pričel s sistematičnim pristopom k obvladovanju rakavih bolezni debelega črevesa in danke ter raka zadnjika. Skupno s sodelavci nadaljuje razvoj obravnave bolnikov z inkontinenco in oslabelostjo medeničnega dna.

Vlasta Gregorc Novšak

Strokovna področja: splošna proktologija, fistule, inkontinenca, oslabelost medeničnega dna, splošna kirugija

Medicinsko fakulteto v Ljubljani je končala leta 1979. Nato je tri leta delala v splošni ambulanti Zdravstvenega doma Trebnje v enoti Mirna. Nadaljevala je delo kot specializantka kirurgije v Kliničnem centru v Ljubljani, kjer se je spoznala tudi z delom proktologije v Bolnici Petra Držaja. Znanje, ki ga je pridobila v tem času pri takratnem vodju oddelka, pokojnem dr. Tinetu Velikonji, je koristno uporabila pri delu v ambulanti za kirurške infekcije. Po specialističnem izpitu leta 1993 je bila zaposlena kot specialistka splošne kirurgije na Kliničnem oddelku za kirurške infekcije v Kliničnem centru Ljubljana. Leta 2005 je pričela z delom v Medicinskem centru IATROS kot kirurginja, subspecializirana za proktologijo. Še vedno opravlja tudi manjše operativne posege v sklopu splošne kirurgije.

Tatjana Gelebeševa Mateska

Strokovna področja: splošna proktologija, fistule, inkontinenca, oslabelost medeničnega dna, splošna kirugija

Rodila se je v Makedoniji,  maturirala na Medicinski šoli v Bitoli leta 1997, diplomirala pa leta 2003 na Medicinski fakulteti v Plovdivu v Bolgariji. Med študijem je bila na številnih izobraževanjih in izmenjavah na kirurških oddelkih med drugim v Nišu, Zagrebu, Madridu, Wroclawu in Kairu. Specializacijo iz abdominalne kirurgije je opravila leta 2015 v Sloveniji. Trenutno zaključuje podiplomski doktorski študij na Medicinski fakulteti v Ljubljani. V Medicinskem centru Iatros je zaposlena od oktobra 2015.

Stojan Škapin

Strokovna področja: splošna proktologija, splošna kirugija

Študij medicine sem dokončal leta 1970 na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Po končani državljanski obveznosti sem več let delal v splošni praksi, leta 1977 pa začel specializacijo splošne kirurgije v tedanji Vojaški bolnišnici in UKC Ljubljana, kjer sem leta 1981 uspešno opravil specialistični izpit. Do leta 1991 sem bil zaposlen kot splošni kirurg v Vojaški bolnici, po znanih spremembah pa sem se, po nekajmesečnem delu v slovenski vojski zaposlil na Kliničnem oddelku za abdominalni kirurgijo UKC. Leta 1995 sem odšel na novo delovno mesto v bolnišnico dr. Petra Držaja do upokojitve leta 2013. Od upokojitve sem kot samostojni podjetnik zaposlen v Iatros.

Vesna Manfreda Rak

Strokovna področja: splošna proktologija, splošna kirugija

Rodila se je v Ljubljani, osnovno šolo in gimnazijo je obiskovala v Mariboru, kjer je junija leta 1966 opravila zaključni izpit na Prvi gimnaziji. Nato se je vpisala na Medicinsko fakulteto v Ljubljani. Po diplomi leta 1972, opravljenem pripravništvu in strokovnem izpitu, se je 1974 zaposlila kot splošna zdravnica v Zdravstvenem domu Jesenice. Od leta 1975 do upokojitve je bila zaposlena na Kirurški kliniki v Kliničnem centru v Ljubljani, kjer je leta 1980 opravila tudi specialistični izpit. Kasneje je licenco za delo na področju kirurgije podaljševala na podlagi rednih strokovnih izpopolnjevanj. Z Medicinskim centrom Iatros sodeluje od leta 2004.

Matej Dolenc

Strokovna področja: splošna proktologija, fistule, inkontinenca, oslabelost medeničnega dna, splošna kirugija

Leta 1981 je imel priložnost postati prva generacija usmerjenega izobraževanja Zdravstvene šole na Jesenicah. Leta 1986 se je vpisal na Medicinsko fakulteto v Ljubljani. Pripravništvo je opravljal v Osnovnem zdravstvu Gorenjske leta 1993. Po opravljenem strokovnem izpitu leta 1994 je pričel s sekundariatom, ki pa ga je prekinil pomladi 1994, ko so mu v SB Jesenice ponudili specializacijo iz splošne kirurgije. Specialistični izpit je opravil leta 1999. Med specializacijo je opravil podiplomsko izobraževanje iz hospitalne higiene. Aktivno je sodeloval v državni komisiji za preprečevanje bolnišničnih okužb. Je vabljeni predavatelj na podiplomskem izobraževanju iz bolnišnične higiene, ki ga vsako leto prireja Inštitut za mikrobiologijo v Ljubljani. Več let je vršil dolžnosti vodje abdominalne dejavnosti kirurškega oddelka SB Jesenice. En mandat je bil tudi asistent kirurgije na Medicinski fakulteti Ljubljana. V Medicinskem centru Iatros kot honorarni sodelavec deluje od leta 2009.

Tomaž Jakomin

Strokovna področja: splošna proktologija, fistule, inkontinenca, oslabelost medeničnega dna, kirurgija rakavih bolezni debelega črevesa in splošna kirugija

Rodil se je v Kopru, kjer je obiskoval tudi gimnazijo. Študij na Medicinski fakulteti v Ljubljani je zaključil leta 2005. Leta 2012 je s pohvalo opravil specialistični izpit iz splošne kirurgij, od tedaj je zaposlen na Oddelku za Abdominalno kirurgijo v Splošni bolnišnici Izola. V šolskem letu 2010/2011 je vpisal doktorski študij na Univerzi v Ljubljani. 2012 je bil 1. izvoljen v asistenta iz področja kirurgija na MF v Ljubljani. Leta 2016 je bil izbran za podpredsednika Slovenskega Herniološkega Združenja.

Profesionalno se ukvarja predvsem z endoskopsko kirurgijo. V ospredju je endoskopska kirurgija raka na debelem črevesju in danki ter endoskopska kirurgija dimeljskih in ventralnih kil. Je tudi eden prvih, ki je v Sloveniji uvedel novo metodo transanalne kirurgije raka na danki, ustrezno znanje je dobil v Milanu pri prof. Spinelli.

Vlasta Rebec Pavlič

Strokovna področja: splošna anesteziologija, terapija bolečine

Rodila se je v Ljubljani. Po končani osnovni šoli in Bežigrajski se je vpisala na Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani, diplomirala je leta 1979. Po enoletnem delu v Zdravstvenem domu Ljubljana Bežigrad se je leta 1980 zaposlila v UKC Ljubljana in januarja 1987 opravila specialistični izpit iz anesteziologije in reanimacije. Leta 1990 je bila na strokovnem izpopolnjevanju na Kliniki Steglitz v Berlinu. Leta 1982 je bila na Medicinski fakulteti UL izvoljena v naziv asistenke pri predmetu anestezija z reanimatologijo. V našem medicinskem centru dela od leta 2010.

Muhamed Ikanovič

Strokovna področja: splošna proktologija in splošna kirugija

dr. Danijela Semenič

Strokovna področja: splošna proktologija, fistule, inkontinenca, oslabelost medeničnega dna, kirurgija rakavih bolezni debelega črevesa in splošna kirugija

Mojca Gašperin

Strokovna področja: splošna anesteziologija, terapija bolečine

asist. mag. Ksenija Mahkovic Hergouth

Strokovna področja: splošna anesteziologija, terapija bolečine

Po stažu in strokovnem izpitu se je septembra 1984 zaposlila v UKC Ljubljana na oddelku za anesteziologijo in intenzivno terapijo in leta 1992 postala specialistka anesteziologije in intenzivne terapije. 1994 se je zaposlila na Onkološkem inštitutu v Ljubljani in se že kmalu usmerila predvsem na področje intenzivne medicine in leta 2012 še licenco specialistke intenzivne medicine. Od leta 2005 do 2011 je bila predstojnica anesteziološkega oddelka OI in do leta 2018 vodja oddelka intenzivne terapije OI. Leta 1990je zaključila podiplomsko izobraževanje s področja pulmologije, leta 2006 opravila magisterij, leta 2010 pa je bila izvoljena v naziv primarij.

Z našim medicinskim centrom kot anesteziologinja uspešno sodeluje že od jeseni 2011 pri proktoloških operacijah in operacijah dimeljskih kil v okviru dnevne bolnišnice. Posege izvajamo pretežno v regionalni anesteziji po vseh strokovnih standardih za kakovostno in varno oskrbo bolnikov. Kakovostna obravnava bolnikov v dnevni bolnišnici ji je poseben izziv, ker bolniki tako najhitreje okrevajo in nato spet normalno živijo naprej. Na naši kliniki lahko ta izziv zelo plodno udejanja.

prof. dr. Ivan Ferkolj

Strokovna področja: diagnostične in terapevtske kolonoskopije, gastroenterologija, KVČB

Primož Jovan

Strokovna področja: diagnostične in terapevtske kolonoskopije, gastroenterologija

Po končani Medicinski fakulteti v Ljubljani je od devetdesetih naprej zaposlen kot internist gastroenterolog v Splošni bolnišnici Jesenice, kjer opravlja gastroskopije, kolonoskopije, ERCP preiskave, PEG dilatacije gornjih in spodnjih prebavil ter endoskopske mukozne disekcije. Letno opravi približno 1700 koloskopij, 800 gastroskopij, 200 ERCP-jev in 50 PEG dilatacij. Zadnjih 10 let redno sodeluje z Medicinskim centrom Iatros, kjer opravlja diagnostične in terapevtske kolonoskopije, tako v rednem programu kot tudi v programu Svit.

Blaž Berger

Strokovna področja: diagnostične in terapevtske kolonoskopije, gastroenterologija

Je specialist interne medicine od leta 2003 in specialist gastroenterologije. Redno je zaposlen v Splošni bolnišnici Izola na oddelku za interno medicino, kjer se največ ukvarja z boleznimi prebavil, trenutno pa opravlja tudi funkcijo predstojnika oddelka. Z Medicinskim centrom Iatros sodeluje že od leta 2008, izvaja kolonoskopije in odstranjuje predrakave spremembe črevesa (polipe). Že od začetka sodeluje tudi v Programu presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki (Svit). Naredi po več kot 600 kolonoskopij na leto. Svoje delo opravlja strokovno, prijazen odnos do bolnika in bogate izkušnje pa pomagajo, da je preiskava za bolnika čim manj neprijetna.

Andrej Gruden

Strokovna področja: diagnostične in terapevtske kolonoskopije, gastroenterologija

Rodil se je v Ljubljani. Po končani Bežigrajski gimnaziji se je leta 1982 vpisal na Medicinsko fakulteto v Ljubljani in diplomiral septembra 1988. Leta 1990 je začel specializirati Interno medicino na Gastroenterološki interni kliniki v Ljubljanskem Kliničnem centru, specialistični izpit je opravil junija 1994. Od leta 2004 ima priznano tudi specializacijo iz gastroenterologije. Strokovno se ukvarja s kombiniranimi endoskopskimi in ultrazvočnimi diagnostičnimi in terapevtskimi posegi.

prim. Matjaž Koželj

Strokovna področja: funkcionalne preiskave medeničnega dna, gastroenterologija

asist. Simon Hawlina

Študij medicine je končal leta 2003 na Medicinski fakulteti v Ljubljani. S specializacijo iz urologije je začel leta 2004 v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana in jo zaključil leta 2010 s pohvalo. Opravil je evropski izpit iz urologije (Fellow of EBU) in je član združenja EAU (European Association of Urology). Redno se udeležuje strokovnih srečanj in se nenehno dodatno izobražuje v tujini. Leta 2014 se je izobraževal v Belgiji, kjer je pridobil znanje o minimalno invazivni kirurgiji. Leta 2016 se je v Angliji dodatno izobrazil na področju robotske kirurgije. Od leta 2006 je del transplantacijske ekipe v mreži Slovenija transplant. Ves čas stremi k uvajanju novitet v kirurgiji urotrakta. Kot del ekipe je v klinično prakso uvedel mnogo novih kirurških metod in tako izboljšal kakovost zdravljenja uroloških bolnikov. Ves čas raziskuje in uči mlajše rodove zdravnikov kot asistent na Medicinski fakulteti. Z nami sodeluje predvsem na področju endoanalnega ultrazvoka,

 

Marija Gačić Štotl

Strokovna področja: splošna proktologija, 3D UZ, inkontinenca, medenično dno

Diplomirala je na Medicinski fakulteti v Ljubljani leta 2011. Nato se je zaposlila kot sobna zdravnica v Medicinskem centru Iatros. Njeno zanimanje za proktologijo in kirurgijo se je pričelo na njenem potovanju po Etiopiji in obisku Bolnišnice Fistula (prof. Habtemariam Tekle). Najbolj jo zanima področje medeničnega dna, zaradi česar se tudi izobražuje na področju 3D endoanalnega ultrazvoka (prof. Marianne Sondergaard Starck, Malmö, Švedska, prof. G. A. Santoro, Treviso, Italija). Na področju proktologije pridobiva izkušnje v Medicinskem centru Iatros, izpopolnjevala pa se je tudi pri dr. Evi Csatar (proktološki center Gastromed, Budimpešta). Kirurške kongrese redno obiskuje in se jih udeležuje tudi aktivno.

Zoran Georgiev

Strokovna področja: splošna proktologija, fistule, inkontinenca, medenično dno

Rodil se je v Ljubljani, maturiral na Medicinski šoli v Nišu in diplomiral na Medicinski fakulteti Univerze v Nišu, Srbija. Po opravljenem pripravništvu in strokovnem izpitu se je zaposlil v Medicinskem centru Iatros, kjer dela od leta 2013. Proktologija je področje, ki ga zelo zanima in o njem poglobljeno zbira teoretično znanje. Praktične izkušnje, ki jih pridobiva kot mladi zdravnik, bi rad nadgradil kot specialist kirurg proktolog. Zanimajo ga številna področja, med drugim karcinom anorektuma, abscesi in fistule anorektalnega predela in patologija medeničnega dna.

Matic Bunič

Strokovna področja: splošna proktologija, HPV okužbe, fistule, inkontinenca, medenično dno

Diplomiral je na Medicinski fakulteti v Ljubljani leta 2015. V Medicinskem centru Iatros je pričel pridobivati izkušnje že tekom študija. Po opravljenem pripravništvu se je v Medicinskem centru Iatros zaposlil kot sobni zdravnik. Dodatna znanja s področja koloproktologije je pridobival tudi v bolnišnici St. Mark’s Hospital, London ter na kliniki Charité, Berlin. Trenutno se izobražuje po programu specializacije iz splošne kirurgije, ob tem pa nadaljuje sodelovanje z MC Iatros.

Nina Sojar Košorok

Strokovna področja: splošna proktologija, HPV okužbe, fistule, inkontinenca, medenično dno

Na Medicinski fakulteti v Ljubljani je diplomirala leta 2015. Po opravljenem pripravništvu in strokovnem izpitu je delo nadaljevala v Medicinskem centru Iatros kot sobna zdravnica. Leta 2016 je dobila mesto specializantke splošne kirurgije ter vpisala podiplomski doktorski študij. Z Medicinski centrom Iatros je sodelovala že med študijem, svoje znanje proktologije pa je poglabljala pri prof. Brunu Rochu (Ženeva), dr. Evi Csatar (Budimpešta) in prof. Giuliu A. Santoru (Treviso), kjer se je spoznala z endoanalnim ultrazvokom in ultrazvokom presredka. Zanimata jo predvsem patologija medeničnega dna in zdravljenje inkontinence.

Marinka Cimerman

Strokovna področja: inkontinenca, slabost medeničnega dna, medenična bolečina, okrevanje po porodu,

Spletna stran uporablja piškotke.
Dovoli
Zavrni