Medicinski center Iatros

Petra Vodopivec Kolar

magistrica dietetike

Področja delovanja: pisanje jedilnikov za različna bolezenska stanja, individualna prehranska podpora bolnikov.

Področja zanimanja: prehrana pri kroničnih vnetnih črevesnih boleznih, zaprtju in fekalni inkontinenci, hujšanju, bolnikih z rakavimi obolenji, alergijami in intolerancami.

Obiskovala je Fakulteto za vede o zdravju, smer Prehransko svetovanje – dietetika. Po diplomi je nadaljevala magistrski študij Dietetike in leta 2021 magistrirala. V času študija je opravila praktično usposabljanje na Onkološkem inštitutu, v prehranskih posvetovalnicah Befit in dr. Feelgood. Pripravništvo je opravljala v Splošni bolnišnici Novo mesto, kjer se je leta 2020 po opravljenem strokovnem izpitu zaposlila. Jeseni leta 2022 se je pridružila prehranski ekipi MC Iatros. Prehrano dojema kot enega izmed temeljnih kamnov za zdravo stanje duha in telesa.