Medicinski center Iatros

Zakaj Accreditation Canada?

Osredotočenost na kakovost in varnost zdravstvene obravnave pacientov je ključno vodilo delovanja vseh sodelavcev Iatros – dr. Košorok medicinskega centra.

V Sloveniji je Ministrstvo za zdravje pristopilo k aktivnostim za izpolnitev zahtev direktive 2011/24/EU, z dne 9. 3. 2011, ki določa pravice bolnikov čezmejnega zdravstvenega varstva (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0024) ter poenotilo  pristop in usmeritev zdravstvenih organizacij na področju akreditacije zdravstvenih ustanov in postopkov vpeljave mednarodnih standardov zdravstvene obravnave, kot podlage za pridobitev akreditacije. MZ izbora posameznih standardov, ki so podlaga za mednarodno akreditacijo zdravstvenih ustanov, ne predpisuje, temveč prepušča odločitev vodstvu posamezne zdravstvene organizacije, vendar morajo biti ti standardi mednarodno priznani.

V Iatros – Dr. Košorok MC smo se odločili za akreditacijsko hišo Accreditation Canada, (https://accreditation.ca/intl-en/about/ , ki deluje že več kot 60 let, njeni standardi, presojevalci in proces akreditacije pa so akreditirani pri ISQua (The International Society for Quality in Health Care, https://www.isqua.org/accreditation.html), kar zagotavlja mednarodno primerljivost naših storitev.

Accreditation Canada deluje na petih kontinentih, z več kot 500 usposobljenimi presojevalci sodeluje z več kot 7.000 zdravstvenimi ustanovami.

V Iatros – Dr. Košorok MC smo se odločili implementirati standard za Neodvisne zdravstvene/kirurške ustanove (Independant medical/Surgical Facilities , IMSF, ki vrednoti vse postopke, ki jih izvajamo.

Akreditacijski program Qmentum International ima tri ravni akreditacije, ki se smiselno vsebinsko nadgrajujejo: Zlato, Platinasto in Diamantno. Vsaka raven zagotavlja usklajenost in učinkovitost pri izvajanju storitev s standardiziranimi postopki ter zagotavlja mednarodnim zdravstvenim ustanovam prilagojen pristop po korakih, ki se uporabljajo za akreditacijo in izboljševanje kakovosti.

  • Zlata: obravnava strukture in postopke, povezane s temeljnimi dejavniki varnosti in izboljševanja kakovosti.
  • Platinasta: temelji na dejavnikih kakovosti in varnosti ter poudarja oskrbo, osredotočeno na odjemalca, ter vključevanje odjemalcev in zaposlenih v odločanje.
  • Diamantna: se osredotoča na doseganje kakovosti s spremljanjem izidov, uporabo dokazov in najboljše prakse za izboljšanje storitev ter izvajanjem primerjalnih analiz z enakovrednimi
    organizacijami za spodbujanje sistemskih izboljšav.

Skupina presojevalcev AC vsaka tri leta, med obiskom skupine presojevalcev, preveri skladnost delovanja ustanove s standardi AC na vseh treh ravneh in oceni doseženo stopnjo skladnosti s standardi.

Iatros – Dr. Košorok MC je prvič pristopil k vzpostavitvi sistema kakovosti v skladu z IMSF leta 2013 in leta 2014 prejel zlato akreditacijsko listino.

Na osnovi drugega obiska presojevalcev, ki je bil izveden novembra 2017 in njihovega poročila, je IATROS – Dr. Košorok MC v začetku leta 2018 prejel diamantno akreditacijsko listino.