Medicinski center Iatros

Nataša Bajt Kastelic

diplomirana medicinska sestra, enterostomalna terapevtka, vodja endoskopije

Strokovna področja: oskrba stome, inkontinenca, endoskopija

Diplomirala je na Visoki šoli za zdravstvo v Izoli. Izkušnje je nabirala na Oddelku za abdominalno in vaskularno kirurgijo v SB Izola, kjer je bila zaposlena 13 let. Od leta 2016 je zaposlena v MC Iatros. Opravlja delo vodje dejavnosti endoskopije. Leta 2019 je zaključila šolanje za področje enterostomalne terapije.